Τριγωνέλλα στήθοσ

35. 4. (, ). 2: ;. :. , Τριγωνέλλα στήθοσ. el B5 Τριγωνέλλα στήθοσ - . ,. 15 5 . elBrentjens Generali,3,5 85. Brazilian Muira Puama ( Ptychopetalum olacoides ):. Τριγωνέλλα στήθοσ, - HDL, - . 2-3 .: (, ) ( -. J Τριγωνέλλα στήθοσ Physiol 82(1): 49-54.